HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Tojarisar Gujin
Country: Sao Tome and Principe
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 14 April 2009
Pages: 153
PDF File Size: 8.99 Mb
ePub File Size: 14.50 Mb
ISBN: 424-9-62212-393-3
Downloads: 11128
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogushicage

Om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren gelden bepaalde fiscale faciliteiten. Antwoord Ja, de werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer.

De waarde van de fiets in het economische verkeer op het moment van de eigendomsovergang moet tot het loon worden gerekend.

Dat is niet aannemelijk als de werkgever voor het volledige traject een NS- of OV-jaarkaart verstrekt; de fietsregeling kan dan niet worden toegepast.

Moet de werkgever aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer? De vermindering van het normbedrag met de eigen bijdrage kan niet tot een negatief bedrag leiden. In bepaalde situaties slecht weer e.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets loonheffijgen, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd?

Vraag Wat wordt verstaan onder ,oonheffingen gangbare fietsverzekering? Zie ook vraag 18 hierna. Vraag Kan een vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangen per fietskilometer? Als de aanschafkosten van de fiets gaandeweg worden vergoed, begint dat tijdvak bij de eerste deelbetaling.

  LESOES ELEMENTARES DERMATOLOGIA PDF

De eigen bijdrage voor een duurdere verstrekte fiets komt in mindering op de bijtelling, met dien verstande dat de bijtelling niet verder wordt verlaagd dan tot nihil. Vraag Geldt de fietsenregeling ook voor oproepkrachten?

Antwoord Ja, de werkgever kan onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Wat zijn de fiscale consequenties voor de werknemer? Vraag Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, maakt het verschil of hij eigenaar is van de fiets of de fiets least?

Een vergoeding na het jaar van aanschaf van de fiets is onbelast tot maximaal de nog niet verstreken afschrijvingstermijnen, voorzover die niet al eerder zijn vergoed. Antwoord Een gangbare fietsverzekering kan de volgende dekkingen ter zake van de fiets omvatten: Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in vraag Nee, voor een werknemer komen de aanschafkosten van een fiets onder de Wet op de inkomstenbelasting niet voor aftrek in aanmerking.

Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt.

Kan de werkgever, als hij een fiets verstrekt, daarnaast een NS- of OV-jaarkaart verstrekken voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk? De kostprijs is mede afhankelijk van de BTW-positie waarin de werkgever verkeert. Antwoord Vanaf het moment dat de werknemer stopt met fietsen zal de werknemer de fiets niet langer meer gebruiken voor het woon-werkverkeer.

  KHAT RIQAH PDF

Als de werkgever een onbelaste lening verstrekt voor de fiets, kan hij de fiets tegelijkertijd niet ook nog eens belastingvrij vergoeden of verstrekken.

Op grond van de fietsregeling kan een werkgever aan een werknemer een voor het woon-werkverkeer te gebruiken fiets hierna kortweg: In zoverre ontmoet het geen bezwaar dat een terugbetaling in hetzelfde kalenderjaar als waarin het normbedrag tot het loon wordt gerekend, op dat normbedrag in mindering wordt gebracht.

Vraag In bepaalde situaties slecht weer e.

Niettemin kan de inspecteur van de Belastingdienst in bepaalde gevallen de werkgever vragen om aannemelijk te maken dat de fiets wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer, bijvoorbeeld als: Kan een vrijwilliger een onbelaste loonneffingen ontvangen per lolnheffingen De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit, voor zover relevant, ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Nee, de desbetreffende zaken met inbegrip van diensten moeten in het algemeen of in het individuele geval dienstbaar zijn aan het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer.

Goedkeuring Het voornemen bestaat om het BUA op dit punt aan te passen. Antwoord Elk aantal kilometers moet van geval tot geval aannemelijk worden gemaakt.

Dat wil zeggen het tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt. De kostprijs is overigens mede afhankelijk van de BTW-positie waarin de werkgever verkeert.